Opetuksen lähtökohtia ja opetusmenetelmiä

- ”Ei soittaja, vaan soiva yksilö” – Musiikin lähentäminen osaksi oppijan persoonallisuutta, sekä oppijan luovuuden tukeminen (esim. uusiin asioihin lähestyminen improvisaation kautta).

- Oppimisen ilon löytäminen ja vahvistaminen: ”Ihminen oppii, kun haluaa”

- Kaiken oppimisen pohjana on motivaatio, ja oppijan uteliaisuuden herättäminen ja mielenkiintoon vastaaminen,

- Yksilön kokonaisvaltainen huomiominen ja kunnioittaminen, sekä erilaisten  opetusmenetelmien soveltaminen erilaisille oppijoille.

- Yhdessä musisoiminen oppilaan kanssa

- Monipuolisuus opetuksessa: erilaisiin kanteleisiin ja kantelemusiikkiin tutustuminen,  monipuolinen soittotekniikka ja ohjelmisto (monenlaisten musiikkityylien soittaminen kanteleella)

IMG_9659

 

Kanteleen soitonopetusta, kantele- ja kotomusiikkia